top of page

Mgr. Barbora Gábrišová, PhD.

Som absolventkou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave - odbor Fyzioterapia - denná forma, ukončený druhý stupeň magisterského štúdia (Mgr.) štátnou skúškou.

Pracujem na dvoch klinických štúdiách v rámci PhD. a rigoróznej skúšky, v ktorých sa venujem súvislostiam medzi psychickými a fyzickými premennými faktormi. Sledujem efekt holistického prístupu voči pacientom, ktorých primárnym problémom nie je len objektívny nález na úrovni muskuloskeletálneho systému, ale aj psychogénne podmienený základ ochorenia.

Profesionálne spolupracujem s odborníkmi z oblasti psychiatrie, psychológie, neurológie, traumatológie, ortopédie, reumatológie, stomatológie, ktorí ma odporúčajú svojim pacientom a naopak. Som autorkou niekoľkých odborných publikácií.Mgr. Barbora Gábrišová, Fyzioterapia Bratislava

Vzdelanie

2008     Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, študijný odbor Fyzioterapia - denná forma​

2007     Aristotelova Univerzita v Thessaloniki, Grécko - štúdium novogréckeho jazykaPrax v odbore2007 - 2008     Letná stáž v univerzitnej nemocnici A.X.E.P.A., Thessaloniki, Grécko          

2008 - 2008​     Medicínske centrum SANUS, s.r.o., Súkromné zdravotnícke zariadenie (FBLR)

2008 - 2009​     Rehabilitačné štúdio - REVITALIS, neštátne zdravotnícke zariadenie

2009 - 2009     SZŠ - Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava (ako pedagóg nadstavbových odborov)

2009 - 2010     Lymfocentrum, Michalská 19, 811 03, Bratislava

2010 - 2012     Rehabilitačné štúdio - REVITALIS, Neštátne zdravotnícke zariadenie, Hečkova 18, 831 51, RačaAbsolvované školiace akcie

 

2008     Hlboký stabilizačný systém chrbtice v klinických súvislostiach

2008     McKenzie- úvodná časť

2009     Akútna pľúcna embólia- Nové odporúčania ESC

2009     Konferencia Spoločnosti myoskeletálnej medicíny OZ SLS a Společnosti pro myoskeletálnu medicínu ČLS JEP

2010     Noha-  diagnostika a korekcia

2010     Funkčný tréning a testovanie krčnej chrbtice, hornej končatiny

2012     Diferenciálna diagnostika: krčná chrbtica- plece

2012     International Seminar for PhD. Students

2012     Funkčný tréning a testovanie krčnej chrbtice, hornej končatiny

bottom of page