top of page

Všeobecné zásady kinezioterapieHlavnou úlohou kinezioterapie je korekcia chybných motorických stereotypov, ktoré majú patogenetický význam vzhľadom k ťažkostiam pacienta. Najdôležitejším patogenetickým mechanizmom je svalová dysbalancia. Prejavuje sa chybnými pohybovými vzorcami a nesprávnym držaním tela. Všeobecne je liečebný plán taký, že najprv uvoľňujem bolestivé spúšťové body - TrP (Trigger points) vo svalovom  snopci, potom relaxujem hyperaktívne svaly, vyťahujem skrátené svaly, facilitujem utlmené svaly a posilňujem oslabené svaly. Tiež v týchto svaloch odstraňujem bolestivé TrP. Tento postup uplatňujem hlavne vtedy, keď sú hyperaktívne svaly antagonistami oslabených svalov. Po zlepšení poruchy svalovej rovnováhy, môžem integrovať jednotlivé svalové skupiny do správnych pohybových stereotypov a zameriavam sa na nácvik stabilizačných funkcií chrbtice. Každého pacienta vediem k tomu, aby cviky opakoval aj doma. Aktívna spolupráca pacienta je nevyhnutná. Ak pacient „nemá záujem o uzdravenie“, potom je fyzioterapia stratou času.  • do kinezioterapie zahŕňam edukačný postup svalov hlbokého stabilizačného systému​ chrbtice  a ich správne zapojenie
 • ovplyvnenie rigidity a dynamiky hrudného koša
 • nácvik dychového stereotypu
 • ovplyvnenie stabilizačnej funkcie nohy
 • cvičenia niektorých najdôležitejších motorických stereotypov
 • liečenie porúch statiky: ak sú poruchy statiky zapríčinené svalovou dysbalanciou alebo vonkajšími vplyvmi,    zameriavam sa na ich príčinu. Častým nálezom porúch statiky chrbtice je rozdielna dĺžka končatín, ktorá môže nastať poranením, plochou nohou na jednej strane,  alebo postupne počas rastu, takže súčasne dochádza tiež ku kompenzáciám.

Liečim

 • bolestivé stavy chrbtice a končatín
 • chybné držanie tela
 • poruchy svalovej rovnováhy
 • funkčné poruchy hybnosti
 • degeneratívne ochorenia kĺbov
 • periférne parézy na horných končatinách: n. medianus, n. ulnaris, n. radialis
 • periférne parézy na dolných končatinách: n. obturatorius, n. femoralis, n. ischiadicus, n. peroneus, n. tibialis
 • úžinové syndrómy (najčastejšie: syndróm karpálneho tunela, úžinový syndróm n. medianus), na horných končatinách a dolných končatinách
 • degeneratívne ochorenia mozgu: sclerosis multiplex, extrapyramídové syndrómy
 • kardiovaskulárne ochorenia: poruchy arteriálnej cirkulácie, periférnej cirkulácie (pri varixoch, postflebitickom syndróme, flebotrombóze, tromboflebitíde)
 • stomatologické ochorenia: dysfunkcia temporomandibulárneho (čeľustného) kĺbu  – (mandibulokraniálny syndróm, preťažené a bolestivé svalstvo v oblasti orofaciálneho systému- často pri bruxizme, mandibulokraniálnom syndróme).
bottom of page