top of page

​Komplexný prístup zahŕňa funkčné vyšetrenie pacienta a následnú terapiu

​Funkčné vyšetrenie pacienta


Pozostáva z dôkladného odobratia anamnestických údajov a podrobného kineziologického rozboru pohybovej sústavy. Po dôkladnom fyzioterapeutickom vyšetrení je stanovený dlhodobý fyzioterapeutický plán. Pacient je informovaný o terapeutických postupoch a v prípade potreby je odoslaný na ďalšie odborné vyšetrenia.Terapeutické postupy


  • manipulačná liečba mäkkých tkanív (mäkké a mobilizačné techniky), pri ktorých využívam: pretiahnutie kože,  pretiahnutie spojivovej riasy a pôsobenie tlakom, posúvanie hlbokých tkanív- fascií proti kosti, postizometrická relaxácia (PIR), vzájomné posúvanie metatarzov (metakarpov), liečenie bolestivých periostových bodov;
  • mobilizácia technikami postizometrickej relaxácie (PIR) a antigravitačnej relaxácie (AGR), recipročnej inhibície: PIR- postizometrická relaxácia je liečebný postup zameraný hlavne na svalové spazmy, spúšťacie body vo svaloch (TrPs- trigger points). Izometrická kontrakcia svalov v spazme, po ktorej nasleduje relaxácia, je postizometrická relaxácia. AGR- antigravitačná relaxácia je antigravitačná metóda, pri ktorej sa počas izometrického odporu a v relaxačnej fáze využíva pôsobenie gravitácie;
  • facilitačné techniky: využívajú sa na podklade neurofyziologických poznatkov k uľahčeniu pohybu- facilitácii, ktorý nemôže postihnutý vykonať pre poruchu pohybového systému. Využívam rôzne facilitačné techniky;
  • trakčná liečba (trakcie v sede, v ľahu): trakcia je spôsob mechanoterapie či  manipulácie, ale na rozdiel od iných spôsobov manipulácie býva v medicíne bežne uznávaná. Z mechanického hľadiska ide o pôsobenie sily na segment v jeho pozdĺžnej osi. V konečnom dôsledku to znamená oddialenie styčných plôch v kĺbe. Trakciu používam najčastejšie pri bolestivých stavoch v oblasti osového orgánu, najmä pri akútnej cervikálnej myalgii alebo akútneho lumbaga. Trakčnú liečbu ďalej uplatňujem na horných a dolných končatinách pri rôznych kĺbových postihnutiach patologickým procesom;
  • kinezioterapia, ktorá pozostáva z: rôznych vybraných cvičení; stabilizačných a balančných cvičení (BOSU, overball, balancefit), funkčného tréningu a ostatných aktívnych cvičení podľa typu svalovej akcie.
bottom of page